A konečně náš rozhovor s Terezkou, organizátorkou akce BE:ŠIK, majitelkou značky a obchůdku TOPOTESI.CZ / Finally, our interview with Terezka, organizer of event BE: SIK, the owner of the brand and shop TOPOTESI.CZ

Be:šik
Jak jsi přišla s nápadem uspořádat designovou akci Be:šik?
Designové akce jsem dělala 2 roky pod jiným názvem. Chtěla jsem akci posouvat dál, zdokonalovat, dělat to pro radost a ne pro peníze a to bohužel v předchozí spolupráci nebylo možné. Rozhodla jsem se tedy letos na jaře rozjet vlastní projekt. S novým názvem sice začínám znovu od nuly, ale zkušenosti se neztrácejí 🙂
Jak z tvého pohledu se červnová akce ve Žlutých lázních povedla?
Akce byla poprvé, takže o ní zatím mnoho lidí nevědělo, takže z tohoto pohledu se akce vydařila. Počasí vyšlo možná až moc, balo neúnosné horko, vše v programu klaplo, lidi přišli. Samozřejmě pár much to mělo, ale od neděle usilovně pracuji na tom, aby se další akce vydařila ještě lépe a aby přišlo co nejvíce zvědavců na nákupy.
A samozřejmě, kdy a na co se můžeme těšit příště?
Příští be:šik bude v Botanické zahradě Univerzity Karlovi, Na Slupi 16. Je to ta velká zahrada kousek od Karlova náměstí, takže úplně v centru. Představí se až 50 tvůrců, vystoupí kytaristka Jana Šteflíčková, divadelní seskupení Cílená nejistota a samozřejmě se můžete zůčastnit workshopů, které budou probíhat po celý den. Vstup do zahrady bude samozřejmě zdarma.

 
ToPotěší

 

Pověděla bys nám, jak jsi se dostala k nápadu otevřít si vlastní obchůdek?
Obchůdek byl mým snem léta a přihodilo se mi to vlastně náhodou. Naskytla se mi příležitost krásného protoru na Jana Masaryka, hned za rohem od Francouzské. Nejdřív jsem o tom nechtěla ani slyšet. Studovala jsem na plný úvazek, pracovala v reklamce, dělala šperky a designové trhy a představa další aktivity mě děsila. Ale to bych nebyla já, vždycky jsem si toho na sebe brala víc než jsem měla. A Teď jsem tu a nelituju toho 🙂
A mohla bys nám prozradit jaké poklady, popřípadě jaké tvůrce bychom tam mohli najít?
Samozřejmě hlavním sortimentem jsou moje šperky z polymerové hmoty a variabilní oblečení (pod stejnojmenou značko ToPotěší). Pak tu mám krásné kabelky Smajdis a Be tulip, látkové pásko-náhrdelníky Stella Bella, oblečení sweet666design, be visible, dekorace od Heleny Silber nebo nádherné skicáky Bloker. Od minulého týdne tu mám i úžasné Charity gums 🙂 Nebudu vypisovat vše, to bych tu byla dlouho, ale mám tu i spoustu nových, neznámých značek, které jsem se rozhodla dostat do povědomí pražáků. Celý seznam najdete na www.topotesi.cz
 Kde nacházíš inspiraci, co se týče tvého    šatníku i obchůdku?
To je pro mě hrozně záludná otázka. Myslím, že od malička nejdu jedním směrem. Nosím to, co se mi líbí, především to co není konfekční. Mým hlavním požadavkem je, aby to neměl každý, abych se cítila pohodlně a aby mi to slušelo 🙂 Sama nejradši nakupuju v sekáči a nebo si sama navrhuju a nechávám šít. Největší inspirace je tedy to, co mi v šatníku chybí, nebo se nedá sehnat v obchodech.
Máš nějaké své oblíbené prodejce?
Myslím, že jsem se všechny vyjmenovala v předchozí otázce. Cílem obchůdku bylo dostat sem nové zboží, aby nebyly všechny obchůdky stejné. Ale samozřejmě mám své oblíbence jako právě Stella Bella, Smajdis nebo be visible. Se všemi jsem si vytvořila i osobní vztah.
 
A poslední otázečka……prozradila bys nám tvůj nejoblíbenější kousek z tvého šatníku?
Upřímně každý rok se mi to mění, ale namátkou. V zimě to byla sukně dýňového střihu od sweet666design, na jaře šaty ze sekáče (takové hodně plandavé, úlet) a teď je to variabilní tričko v zelené barvě od Marthy 🙂

Moc děkujeme Terezce za skvělý rozhovor a už se moc těšíme na další Be:šik 😉

                                                                                                          

Be: šik


How did you come up with the idea to organize a design event Be:šik?
Design actions I did two years under a different name. I wanted to move the action forward, improve, do it for pleasure and not for money  and unfortunately the previous collaboration was not possible. So I decided this spring to launch my own project. With a new name while starting again from begin, but the experience is not lost 🙂

What do you think about the June event Be:šik in Žluté Lázně, was it succeeded?

The event was the first time, so a lot of people did not know about it, so from this perspective, the event was a successful. The weather was perhaps too hot, but everything worked out in the program, people came. Of course it had a few flies, but on Sunday I started to work hard on making the next event a successful and even better.

And of course, when and what to look forward next?The next Be:šik will be in the Botanical garden of Charles University, Na Slupni 16. It is the large garden near the Charles Square, and so completely in the center. Introduce up to 50 artists and designers will perform guitarist John Šteflíčková, theater groups targeted insecurity and of course you can attend workshops that will take place throughout the day. Entrance to the gardens will be free of charge.

ToPotěší

Can you tell us how you got the idea to open your own shop?
The shop has been my dream for years and it just happened. It has given to me the opportunity of nice space in Jana Masaryka, just around the corner from the Francouzské. First, I didn’t want to hear about it. I studied full time, worked in advertising, made jewelry, design markets and other activities, and the idea scared me. But I always took it on myself more than I should. And I am here now and I do not regret it 🙂

Could you tell us what treasures or the creators of what we might find in your shop?
Of course my main range of the polymer materials of jewelry and clothing variable (under the symbol ToPotěší same name). Then I have a beautiful handbags Smajdis and Be tulip, cloth tape- bracelets from Stella Bella, clothing sweet666design, be visible, decorations by Helen Silber Bloker or beautiful sketchbooks. Since last week I have a wonderful Charity gums 🙂 I cannot list everything, I would be here for a long time, but I have a lot of new, unknown brands, I decided to get into awareness of Prague people. The full list you can find at http://www.topotesi.cz

Where You find an inspiration of your closet and shop?
That to me is very tricky question. I think since childhood I take different direction. I wear what I like. My main requirement is, that not everybody has it, it make me feel comfortable and that it suited me 🙂 I prefer buying them in secondhand stores or I design something and somebody sew it for me. The greatest inspiration is, what my wardrobe is missing or it can not be found in stores.

Do you have your favorite designer?
I think all I have listed in the previous question. The aim was to get here shop with new items. But of course I have my favorites just as Stella Bella, Smajdis or Be visible. With all I’ve developed a personal relationship.

 
A final question …… can you tell us your favorite piece from your closet?
Honestly every year I’m changing. In winter it was the pumpkin skirt made by sweet666design, in the spring it was dress from secondhand  and now it is T-shirt in green from Martha 🙂

Thanks a lot to Terezka for an interview and we are looking forward on another Be:šik.

Reklamy

Tagged: ,

One thought on “A konečně náš rozhovor s Terezkou, organizátorkou akce BE:ŠIK, majitelkou značky a obchůdku TOPOTESI.CZ / Finally, our interview with Terezka, organizer of event BE: SIK, the owner of the brand and shop TOPOTESI.CZ

  1. Tereza Kupková 11.7.2012 (15:18) Reply

    děkuju moc 🙂 udělali jste to moc hezky 🙂

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: